Wat is een TIS?

Een Technische Inspectie Service is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risico gestuurde inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. Technical Inspection Service (TIS) kwaliteitsborging is hèt instrument voor integrale, onafhankelijke en deskundige kwaliteitscontrole van bouwwerken. TIS analyseert de risico’s op (het ontstaan van) verborgen gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informatie doet TIS een solide uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit van een bouwwerk.

Concreet geeft de TIS na uitvoering een eindverklaring c.q. verklaring bij gereedmelding op de kwaliteit en het gereduceerde technische risicoprofiel van het uitgevoerde werk.

Achterliggende doelen zijn stimulering van de bouwkwaliteit, het normaliseren van technische risico’s en (faal)kostenreductie.