Waarom kiezen kwaliteitsborgers voor de accreditatie van het instrument TIS-NL

Om de volgende redenen zou een kwaliteitsborger binnen de bouw zou moeten kiezen voor de accreditatie van het instrument TIS-NL.:

  1. Geloofwaardigheid en Erkenning: Accreditatie van TIS-NL door een geautoriseerde instantie verleent het instrument aanzienlijke geloofwaardigheid en erkenning binnen de bouwsector. Dit betekent dat uw werk voldoet aan strenge kwaliteitsnormen.
  2. Naleving van Wettelijke Eisen: Accreditatie zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen en normen die van toepassing zijn op kwaliteitsborging in de bouw, met inbegrip van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
  3. Vertrouwen van Belanghebbenden: Klanten, opdrachtgevers en overheidsinstanties hebben meer vertrouwen in kwaliteitsborgers die werken met geaccrediteerde instrumenten zoals TIS-NL. Dit kan leiden tot meer opdrachten en zakelijke kansen.
  4. Consistente Prestaties: Accreditatie dwingt een gestandaardiseerde en consistente aanpak af bij het uitvoeren van kwaliteitsborgingstaken, wat de kwaliteit van uw diensten ten goede komt.
  5. Risicobeheer: Geaccrediteerde kwaliteitsborgers onder het instrument TIS-NL zijn vaak beter uitgerust om risico’s te identificeren en aan te pakken, waardoor de kans op bouwfouten en vertragingen wordt verminderd.

Kortom, de accreditatie van TIS-NL versterkt uw positie als betrouwbare en competente kwaliteitsborger binnen de bouwsector, wat leidt tot zakelijk succes en het vermogen om effectief te voldoen aan de regelgeving en verwachtingen van alle belanghebbenden.