Stichting TIS-NL feliciteert BouwQ als eerste RvA geaccrediteerde TIS kwaliteitsborger

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan bouwinspectiebureau BouwQ B.V. uit Son de accreditatie verleend op basis van het Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS) en de norm EN ISO/IEC 17020:2012. Daarmee is BouwQ de eerste kwaliteitsborger in Nederland, die deze accreditatie ontvangen heeft.

Technical Inspection Service (TIS) is één van de instrumenten voor kwaliteitsborging in de bouw, die (voorlopig) is toegelaten ter voorbereiding op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2023. Om te werken op basis van het instrument TIS, dien je als organisatie geaccrediteerd te zijn.

BouwQ voert inmiddels bijna 20 jaar doelgerichte controles uit op alle aspecten van bouwwerken en bouwprocessen volgens de TIS-methodiek. Dit met als doel de bouwkwaliteit te borgen en te verbeteren, faalkosten te reduceren en vergunningsprocedures en bouwprocessen efficiënter te laten verlopen.

Paul Oomen, directeur van Stichting TIS-NL: ‘’Wij zijn verheugd dat BouwQ nu officieel door de RvA geaccrediteerd is voor de kwaliteit van haar TIS-toetsingsmethodiek. Felicitaties aan het hele team van BouwQ met dit behaalde resultaat!’’

De scopes van de accreditatie van BouwQ omvatten het inspecteren van de technische bouwkwaliteit van bouwwerken op het gebied van constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, gebouwgebonden installaties en algemeen bouwkundig en heeft betrekking op inspecties op bouwwerken van gevolgklassen 1, 2 en 3.

Ook na inwerkingtreden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de accreditatie van kracht blijven.