Reglement Instrument TIS ter inzage beschikbaar onder tab downloads

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ontvangen.

Door instrumentaanbieder Stichting TIS-NL is het Reglement Instrument TIS  opgesteld. Deze is in te zien onder de tab downloads.