Optimale voorbereiding op de Wkb? De bij TIS aangesloten kwaliteitsborgers staan voor u klaar!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kent de verplichting om vanaf 1 januari 2024 voor gevolgklasse 1 bouwprojecten gebruik te maken van een, door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) toegelaten instrument. Daarnaast kan het bevoegd gezag adviseren om ook projecten in andere gevolgklassen door een kwaliteitsborger getoetst dient te worden. Stichting TIS-NL (TIS) is met haar Instrument TIS een toegelaten instrument voor de Wkb. TIS is daarnaast het enige geaccrediteerde instrument binnen Nederland. De TloKB erkende TIS kwaliteitsborgers helpen aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen van ieder bouwwerk. Vanuit de accreditatie dient men volledig onafhankelijk als toetsende organisatie te werken op kwalitatief het hoogst haalbare niveau. Dit allemaal volgens wetgeving, private eisen en project specifieke eisen. U wordt door de TIS kwaliteitsborgers, indien u dit wenst, volledig ontzorgt of u kiest voor zelfwerkzaamheid binnen uw onderneming waarbij de TIS kwaliteitsborger enkel de wettelijke verplichte werkzaamheden aanvullend voor u uitvoert. Transparant, Inventief en Simpel.

Tot aan de ingangsdatum van de Wkb heeft de bouwsector de tijd om de organisatie en werkproces af te stemmen op de nieuwe situatie. Dat betekent dat nu van hen actie wordt verwacht. De TIS kwaliteitsborgers staan klaar om aan de slag te gaan in nieuwe bouw- of verbouwprojecten. De TIS kwaliteitsborgers, met hun vele jaren ervaring in alle gevolgklassen, zijn altijd en overal inzetbaar, ook voor niet-vergunningplichtige bouwwerken.