Omzetting Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL een feit

Op 11 mei 2021 is de omzettingsakte van Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL gepasseerd bij de notaris.

De stichting heeft als doel:
a. Het ontwikkelen van beoordelingstechnieken als instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen;
b. Het in stand houden, verder ontwikkelen en beheren van de beoordelingsmethodiek genaamd Technical Inspection Service (nader TIS), waarvan de stichting de rechthebbende is, en eventueel andere nog te
ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als instrument(en) voor kwaliteitsborging voor het bouwen (nader kwaliteitsborgingsinstrumenten);
c. Het streven naar toelating door de relevante toelatingsorganisatie(s) tot het stelsel van kwaliteitsborgingsinstrumenten van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, een en ander conform de geldende en toekomstige wet- en regelgeving;
d. Het uitgeven van licenties aan licentienemers voor het gebruik van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken;
e. Het – met het oog op accreditatie van de sub d bedoelde licentienemers bij de Raad van Accreditatie – optreden als externe beheerder van het (de) in dat kader te ontwikkelen accreditatieschema(‘s), dat (die) als basis dient
(dienen) voor accreditatie van bedoelde licentienemers bij de Raad van Accreditatie;
f. Het in overleg met de licentienemers als sub d bedoeld, met de relevante organisaties in de bouw en met eventuele andere van belang zijnde partijen, bevorderen van harmonisatie in de eisen en toepassing van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als kwaliteitsborgingsinstrumenten;
g. Het in de bouwwereld promoten en verder ingang doen vinden van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als kwaliteitsborgingsinstrumenten.

Mooie doelen met de daaraan gekoppelde uitdagingen welke wij in 2021 werkelijkheid willen laten worden.

TIS bijzonder om samen te ontwikkelen naar een bouwwereld met daadwerkelijk onafhankelijke kwaliteitsborging.

 

Paul Oomen

Directeur