Kwaliteitsborgingsinstrument TIS toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het verheugt Stichting TIS-NL te kunnen aankondigen dat zij op 8 november 2022 van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) de beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen heeft mogen ontvangen.

Paul Oomen, directeur Stichting TIS-NL: ‘Ik ben blij dat dit proces met succes is afgerond en TIS nu door de TloKB is toegelaten als toetsingsinstrument voor bouwwerken in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb).’

‘TIS is één van de meest verfijnde toetsingsmethodieken en wordt al meer dan 15 jaar toegepast door de aan ons aangesloten kwaliteitsborgers. Deze onafhankelijke bouwinspectiebureaus hebben hun sporen ruimschoots verdiend in het verminderen van de faalkosten en het verhogen van de kwaliteit binnen het bouwproces vanaf ontwerp tot en met de daadwerkelijke uitvoering, en dat met name voor gebouwen in de zwaardere klassen CC2 (woontorens, kantoorgebouwen, etc) en CC3 (stadions, grote openbare gebouwen, etc). De zeer ervaren TIS kwaliteitsborgers zijn inmiddels alle door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd en hebben daarmee op basis van hun vakkennis bewezen een dienstverlening op het allerhoogste niveau te leveren.’

‘Nu TIS is toegelaten door de TloKB staan wij, en de aan ons aangesloten kwaliteitsborgers, ook klaar om onze jarenlange expertise in kwaliteitsborging in te zetten voor bouwwerken in gevolgklasse 1 in het kader van de Wkb, die per 1 juli 2023 van kracht zal worden’, aldus Paul Oomen.