Ieder incident is er een teveel; Borging constructieve veiligheid in de infra

Incidenten of bijna-incidenten met bouwconstructies komen helaas nog steeds voor. Dat is ook de reden dat de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) onderzoek heeft gedaan naar een aantal van dit soort (bijna-)calamiteiten.

De infra vraagt om een specifieke richtlijn
Vanwege de verschillen tussen de B&U-sector en de infrasector heeft de G6, een onafhankelijke taakgroep binnen de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen (VIB) van Bouwend
Nederland, een richtlijn ontwikkeld die zich specifiek richt op de constructieve veiligheid in de infrasector: de richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra. 230925 Richtlijn-borging-constructieve-veiligheid Deze richtlijn is toegespitst op de verantwoordelijkheden en reikwijdte die in de infra gebruikelijk zijn.

De externe controle door een Technical Inspection Service (TIS) wordt in de richtlijn expliciet genoemd. Deze externe controle kan naast de interne controle van deze richtlijn lopen.

Mocht het echter zo zijn dat de onafhankelijke intern toetsend controleur onvoldoende kennis hebben van bepaalde onderdelen dan kan men externe specialisten inzetten. Hiervoor een TIS inzetten kan de aannemer veel geld en tijd schelen. De TIS is volledig onafhankelijk en gespecialiseerd in alle onderdelen van de het werk, zowel het ontwerp als de daadwerkelijke uitvoering,. Daarnaast bestaat de kans dat de TIS al als onafhankelijke externe toetser is ingezet door de opdrachtgever of aannemer waardoor er geen dubbeling ontstaat in de te toetsen onderdelen door een onafhankelijke derde.

Interesse in wat een TIS voor u kan betekenen? Neem contact op met een van de aangesloten, geaccrediteerde, TIS bedrijven.