Huishoudelijk Reglement TIS vastgesteld

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging het huishoudelijk reglement vastgelegd.

In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met het lidmaatschap van de vereniging, het reglement erkenning TIS, de geldelijke middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is op te vragen via het secretariaat van de TIS Branchevereniging via info@TIS-NL.nl.