De waarde van accreditatie

Vanaf mei 2022 werd aan de drie aangesloten TIS kwaliteitsborgers accreditatie verleend door de Raad voor Accreditatie daarbij werd gebruik gemaakt van Technical Inspection Service (TIS) als toetsingsmethodiek.

Accreditatie; wat houdt dat nu precies in en wat is de waarde ervan voor publiek, bedrijfsleven en overheden? In de nieuwste video van de Nederlandse Raad voor Accreditatie wordt dit duidelijk uiteen gezet.