Plangarant

PlanGarant heeft jarenlang ervaring met kwaliteitsborging en voert als onafhankelijke partij zowel in de ontwerp- en planfase (toetsing) als ook tijdens en na de uitvoering (toezicht) verschillende controles uit en toont aan of een bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit en contractuele afspraken. PlanGarant doet de kwaliteitsborging voor zowel nieuwbouw als ook renovatie/verbouw waaronder ook de toetsing van de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Kwaliteitborgen is naar de mening van Plangarant, niet iets wat je even doet. Kwaliteitsborger is wat bent. Onafhankelijkheid en gedreven werkt Plangarant dagelijks voor aantoonbare bouwkwaliteit in Nederland. Gezamenlijk zoeken naar de juiste manier van kwaliteitborgen is waarvoor ze het doen. PlanGarant heeft jarenlang ervaring en voert niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij transformaties en verbouw verschillende kwaliteitscontroles uit. Zowel voor, tijdens en na de uitvoering. Het team van specialisten staat graag voor u klaar.