IRI-BRI

Het toetsend bureau Infrastructural Risk Inspections (IRI) & Buildings Risk Inspections (BRI), is een onderneming met kernactiviteiten als het toetsen van ontwerpen en toetsen van de uitvoering van bouwwerken, met name toegespitst op de civiele techniek, railinfra en utiliteitsbouw.

De oprichting van dit bedrijf is ontstaan uit de wens van marktpartijen om het ontwerp- en uitvoeringsproces te laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau. IRI-BRI richt zich als volledig onafhankelijk bureau op dit marktsegment.

IRI-BRI is een samenwerkingsverband van DVA engineering B.V., IFCO funderingsexpertise B.V. en Nebest B.V. Door dit samenwerkingsverband is er binnen IRI-BRI sprake van specialisaties op vele vakgebieden. Door de bundeling van kennis ontstaat er een multifunctioneel inzetbaar team.

IRI-BRI staat voor de uitdaging om met u, in samenwerking met betrokkenen bij het bouwproces, de kwaliteit van het product te verbeteren, de efficiency in het proces te vergroten en de faalkosten bij de realisatie van het product te verlagen.