IRI-BRI

Het toetsend bureau Infrastructural Risk Inspections (IRI) & Buildings Risk Inspections (BRI), is een onderneming met kernactiviteiten als het toetsen van ontwerpen en toetsen van de uitvoering van bouwwerken, met name toegespitst op de civiele techniek, railinfra en utiliteitsbouw.

De oprichting van dit bedrijf is ontstaan uit de wens van marktpartijen om het ontwerp- en uitvoeringsproces te laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau. IRI-BRI richt zich als volledig onafhankelijk bureau op dit marktsegment.

IRI-BRI is onderdeel van de InterGarant Groep. Onder de InterGarant Groep opereren een aantal bedrijven waaronder InterConcept en PlanGarant.

IRI-BRI staat voor de uitdaging om met u, in samenwerking met betrokkenen bij het bouwproces, de kwaliteit van het product te verbeteren, de efficiency in het proces te vergroten en de faalkosten bij de realisatie van het product te verlagen.