BouwQ

BouwQ is in 2003 ontstaan uit een samenwerking van het toenmalige Geodelft, TNO, Wagemaker en Intron. De missie ‘zekerstellen van kwaliteit van bouwwerken’ diende bereikt te worden met innovatieve risicogestuurde controles in ontwerp en uitvoering van het bouwwerk. Zo zijn bouwfouten te voorkomen en faalkosten te verminderen. In dit kader heeft BouwQ de Integrale Kwaliteitstoets ontwikkeld in de vorm van TIS.

BouwQ biedt haar opdrachtgever de grootst mogelijke zekerheid ten aanzien van de technische kwaliteit van een bouwwerk. Dat doet BouwQ door met veel ervaring en deskundigheid in alle fasen en op alle facetten van het bouwproces op onafhankelijke wijze de kwaliteit te toetsen.

Hoewel BouwQ een aantal “standaard” dienstverleningen aanbiedt zien wij elk project als uniek en gaan daarom graag met u om tafel om vast te stellen of de dienstverlening volgens de standaard aanbieding wel goed bij u past. Indien dit niet het geval is, kijken wij met u hoe we de dienstverlening passend kunnen maken.