Verplichting periodiek onderzoek grote publieke gebouwen naar de constructieve veiligheid per 1 januari 2024 ingegaan

Met de start van de NTA periodieke toetsing van publieke gebouwen…
22 januari 2024/door Paul Oomen

Wil jij als kwaliteitsborger gebruik gaan maken van het instrument kwaliteitsborging TIS?

Technical Inspection Services (TIS) is een kwaliteitsborgingsinstrument…
26 september 2023/door Paul Oomen

Ieder incident is er een teveel; Borging constructieve veiligheid in de infra

Incidenten of bijna-incidenten met bouwconstructies komen helaas…
25 september 2023/door Paul Oomen

Waarom kiezen kwaliteitsborgers voor de accreditatie van het instrument TIS-NL

Om de volgende redenen zou een kwaliteitsborger binnen de bouw…
21 september 2023/door Paul Oomen

Optimale voorbereiding op de Wkb? De bij TIS aangesloten kwaliteitsborgers staan voor u klaar!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kent de verplichting…
25 april 2023/door Paul Oomen

De waarde van accreditatie

Vanaf mei 2022 werd aan de drie aangesloten TIS kwaliteitsborgers…
17 januari 2023/door Paul Oomen

Legeskorting kwaliteitsborging – 2023 zijn bekend

Rowiq Advies heeft ook dit jaar weer een overzicht gepubliceerd…
17 januari 2023/door Paul Oomen

Reglement Instrument TIS ter inzage beschikbaar onder tab downloads

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument…
17 november 2022/door Paul Oomen

Kwaliteitsborgingsinstrument TIS toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het verheugt Stichting TIS-NL te kunnen aankondigen dat zij op…
16 november 2022/door Paul Oomen

Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde.

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA…
11 juli 2022/door Paul Oomen

Stichting TIS-NL feliciteert BouwQ als eerste RvA geaccrediteerde TIS kwaliteitsborger

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan bouwinspectiebureau…
5 juli 2022/door Paul Oomen

Stichting TIS-NL zichtbaar als Schemabeheerder op site Raad voor Accreditatie

Eindelijk is het zover.

De Raad voor Accreditatie heeft op…
21 maart 2022/door Paul Oomen

Omzetting Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL een feit

Op 11 mei 2021 is de omzettingsakte van Branchevereniging TIS…
11 mei 2021/door Paul Oomen

Huishoudelijk Reglement TIS vastgesteld

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging…
4 februari 2021/door Paul Oomen

Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging…
21 mei 2019/door Paul Oomen

Na 12,5 jaar neemt Jos Rooijakkers afscheid als voorzitter van de Branchevereniging TIS (TIS-NL)

(Jos Rooijakkers, links op de foto, wordt door Paul Oomen…
20 mei 2019/door Paul Oomen

Nieuwe website online

Onze nieuwe website is online!
26 november 2018/door admin