Reglement Instrument TIS ter inzage beschikbaar onder tab downloads

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument…
17 november 2022/door poomen

Kwaliteitsborgingsinstrument TIS toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het verheugt Stichting TIS-NL te kunnen aankondigen dat zij op…
16 november 2022/door poomen

Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde.

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA…
11 juli 2022/door poomen

Stichting TIS-NL feliciteert BouwQ als eerste RvA geaccrediteerde TIS kwaliteitsborger

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan bouwinspectiebureau…
5 juli 2022/door poomen

Stichting TIS-NL zichtbaar als Schemabeheerder op site Raad voor Accreditatie

Eindelijk is het zover.

De Raad voor Accreditatie heeft op…
21 maart 2022/door poomen

Omzetting Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL een feit

Op 11 mei 2021 is de omzettingsakte van Branchevereniging TIS…
11 mei 2021/door poomen

Huishoudelijk Reglement TIS vastgesteld

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging…
4 februari 2021/door poomen

Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging…
21 mei 2019/door poomen

Na 12,5 jaar neemt Jos Rooijakkers afscheid als voorzitter van de Branchevereniging TIS (TIS-NL)

(Jos Rooijakkers, links op de foto, wordt door Paul Oomen…
20 mei 2019/door poomen

Nieuwe website online

Onze nieuwe website is online!
26 november 2018/door admin