Heeft u een klacht?

Een klacht is een (elke) uiting van ontevredenheid van een belanghebbende (klager) over de wijze waarop TIS-NL of haar kwaliteitsborgers zich tegenover hem heeft gedragen. Voor klachten over inhoudelijke beslissingen van TIS-NL of haar kwaliteitsborgers, wordt verwezen naar Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS).

  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png, jpeg, pdf, doc, docx, Max. file size: 32 MB.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.