Veelgestelde vragen

Voor- en nadelen

Ja. Hoewel er geen (uitgebreid) wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, zeggen diverse opdrachtgevers zelf (bijvoorbeeld ProRail en Bouwinvest) dat een TIS (faal)kosten heeft bespaard, door de (vroegtijdige) ontdekking van fouten.

Ja. Hoewel er geen (uitgebreid) wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, zeggen diverse opdrachtgevers zelf dat een TIS de veiligheid (constructieve, brand- en tunnel-) heeft vergroot, door de (vroegtijdige) ontdekking van fouten.

De inzet van een TIS garandeert een betere bouwkwaliteit en een genormaliseerd (dus beheersbaar) risico. Dit leidt tot lagere faalkosten vanwege minder fouten of het tijdig ontdekken hiervan. Ook de onpartijdigheid van de TIS is een voordeel, deze kan het bouwproces en de samenwerking verbeteren. Tot slot biedt een TIS het voordeel dat opdrachtgevers niet alle technische expertise zelf in huis hoeven hebben of houden.

Door de inzet van een extra paar onafhankelijke, deskundige ogen kan de TIS het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer versterken en van een onpartijdige status voorzien. Dit draagt bij aan betere bouwkwaliteit, betere samenwerking en minder faalkosten. Het inschakelen van een TIS kan een aannemer ook een concurrentievoordeel opleveren als kwaliteitsborging een gunningscriterium is.

De verklaring van een erkende TIS geeft aan een verzekeraar van een VGV polis de zekerheid, dat op deskundige en onafhankelijke wijze de constructieve delen zijn getoetst en de restrisico’s in het bouwwerk aanvaardbaar klein zijn. Partijen die een bouwwerk willen verzekeren tegen (verborgen) gebreken, moeten van verzekeraars verplicht een TIS inschakelen.

Door de inzet van een extra paar onafhankelijke, deskundige ogen kan de TIS de geleverde kwaliteit van een ingenieursbureau verbeteren en van een onpartijdige status voorzien. Dit draagt bij aan minder tunnelvisie, betere bouwkwaliteit, en minder faalkosten.

Er is een extra partij betrokken bij het project waar tijd en kosten mee gemoeid zijn. Deze kosten moeten worden afgezet tegen de verwachte voordelen, onder meer in termen van gereduceerde faalkosten, verhoogde veiligheid en betere samenwerking.