Veelgestelde vragen

Verborgen Gebreken Verzekering

Een VGV is een lange termijn verzekering die afgesloten wordt op een bouwwerk. De VGV dekt doorgaans alle bij de oprichting van het bouwwerk betrokken partijen voor minimaal de constructieve gebreken, die bij oplevering van het bouwwerk nog niet bekend waren en die zich binnen 10 jaar na oplevering van het bouwwerk manifesteren.

Verzekeraars die een VGV aanbieden eisen een eindverklaring van een TIS waaruit blijkt dat de constructieve delen van het te verzekeren bouwwerk zijn getoetst en de restrisico’s in het bouwwerk aanvaardbaar klein zijn. De TIS onderbouwt dit in een rapport, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek.

Ja, verzekeraars stellen zich op het standpunt dat zonder een eindverklaring van een erkende TIS geen VGV kan worden afgesloten.

Nee, het inschakelen van een TIS verplicht niet tot het afsluiten van een VGV en conform het CBS TIS is een TIS onafhankelijk van verzekeraars. Een TIS kan ook zonder de koppeling met een VGV zorgen voor betere bouwkwaliteit en minder faalkosten. Een positieve eindverklaring van een TIS biedt dan extra zekerheid, maar geen garantie zoals bij de VGV.

Ja, de VGV dekt alle fouten en gebreken (ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, materiaalfouten) die zich in een periode van 10 jaar na oplevering manifesteren, voor zover deze bij oplevering nog niet bekend zijn.

Gebruikelijk is 10 jaar na oplevering.

Constructieve delen zijn onderdelen van een bouwwerk die het bouwwerk (helpen) dragen. Niet constructieve delen zijn overige onderdelen, die niet constructief van aard zijn, zoals de overige invulling, afwerking en ramen en deuren e.d. Externe werken zijn de werken buiten het gebouw zelf, zoals de binnen het contract aangelegde toegangswegen.

Dat hangt af van veel factoren, zoals de omvang en aard van het werk. Als grove richtlijn kan worden aangegeven 0,5% tot 1,5% van de bouwsom. Voor een specifieke inschatting moet contact worden opgenomen met een verzekeraar of makelaar in assurantiën.

Diverse grote verzekeraars bieden in Nederland een VGV polis aan. Meer informatie is te vinden via internet, een makelaar in assurantiën of andere tussenpersonen.