Veelgestelde vragen

TIS in de praktijk

Ja, mits de opdrachtgever hier bewust voor kiest. Een dergelijke opdracht valt namelijk niet onder de Erkenningsregeling TIS. Deze is alleen van toepassing op integrale opdrachten waarbij zowel het ontwerp als de uitvoering worden gecontroleerd door de TIS.

Ja, mits de opdrachtgever hier bewust voor kiest. Een dergelijke opdracht valt namelijk niet onder de Erkenningsregeling TIS. Deze is alleen van toepassing op integrale opdrachten waarbij zowel het ontwerp als de uitvoering worden gecontroleerd door de TIS.

De TIS neemt nooit de aansprakelijkheid over voor de fouten die anderen in het ontwerp of de uitvoering hebben gemaakt. Ieder blijft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen het bouwproces behouden. Een TIS kan wel aansprakelijk gesteld worden voor fouten die door de TIS zelf worden gemaakt in de uitvoering van de opdracht, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Met betrekking tot eigen fouten beschikt een TIS volgens de Erkenningsregeling verplicht over een beroepssaansprakelijkheids-verzekering voor schade aan derden en (eigen) medewerkers. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt en verschilt per TIS. Bouwschades door fouten van anderen kunnen echter nooit verhaald worden op een TIS.

Een TIS rapporteert niet alleen aan haar eigen opdrachtgever. In het kader van transparantie krijgen andere betrokken partijen desgevraagd ook inzicht in rapportages. In de praktijk rapporteert een erkende TIS vaak gelijktijdig aan opdrachtgever en opdrachtnemer van het werk en (indien van toepassing) ontvangt de betrokken VGV verzekeraar samenvattingen.

Nee, een TIS heeft geen rol in de handhaving van het contract en dus geen bevoegdheid om een werk stil te leggen. De opdrachtgever wel, vandaar het belang van goede en snelle communicatie bij een door de TIS geconstateerd risico.

Een TIS houdt mogelijk rekening met het inzicht van betrokken partijen, maar komt zelfstandig en onafhankelijk tot een oordeel. Betrokken partijen kunnen klachten over onder de erkenning geleverde diensten adresseren aan de TIS zelf. Onopgeloste klachten over de (toepassing van de) Erkenningsregeling zullen worden onderzocht door SKG-IKOB. Onopgeloste klachten over de TIS kunnen worden onderzocht door de branchevereniging TIS.

Bijlage B van de NEN-EN 1990:2002 stelt eisen aan het supervisieniveau van ontwerp en berekeningen en aan het inspectieniveau bij de uitvoering, gerelateerd aan de betrouwbaarheidsklasse waaraan het bouwwerk moet voldoen. Voor de hogere supervisie- en inspectieniveaus wordt een controle of inspectie door een derde partij gevraagd (een partij die onafhankelijk is van de ontwerpende en uitvoerende partijen). Vanwege de aangetoonde deskundigheid en onafhankelijkheid kan een erkende TIS deze rol adequaat invullen.