Veelgestelde vragen

De Erkenningsregeling TIS

Mag elk bedrijf zichzelf erkende TIS noemen?

Nee, om zich (voorlopig) erkende TIS te mogen noemen moet een bedrijf voldoen aan de voorwaarden van de Erkenningsregeling TIS en met positief resultaat getoetst zijn door SKG-IKOB. De (voorlopig) erkende bedrijven vind je hier: http://www.skgikob.nl/branchekeurmerk/tis-keurmerk/register-erkende-tis-bedrijven.html

Wat is de Erkenningsregeling TIS?

In de Erkenningsregeling TIS is geregeld hoe bedrijven een erkende TIS kunnen worden en blijven. De daarin opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en bij de controle op de instandhouding van de erkenning ‘Erkende TIS’.

Waarom is er een Erkenningsregeling TIS?

Om voor opdrachtgevers van een TIS en andere belanghebbenden eenduidig en transparant te borgen welke diensten en kwaliteit van een erkende TIS mogen worden verwacht. De Erkenningsregeling stelt daarom eisen aan de onafhankelijkheid, deskundigheid, organisatie en werkwijze van een TIS.

Wat is het verschil tussen erkenning en voorlopige erkenning?

Een TIS die de documentatie- en implementatiebeoordeling (een bedrijfsaudit) van SKG-IKOB doorstaat, verkrijgt de status van ‘Voorlopig erkende TIS’. Pas na het doorstaan van de kwaliteitstoets (een technisch inhoudelijke audit), ca. 1 jaar na de voorlopige erkenning, krijgt een TIS de status van ‘Erkende TIS’.

Kan elk bedrijf een TIS beginnen?

Nee, voor erkenning moet je aan diverse eisen voldoen en door SKG-IKOB toegelaten worden. De eisen staan in de Erkenningsregeling TIS. Naast eisen aan de deskundigheid is o.a. belangrijk dat het bedrijf onafhankelijk is van partijen die een rol hebben in het primaire bouwproces.

Welke erkende TISsen zijn er in Nederland?

Toggle TitleWelke partijen ondersteunen de Erkenningsregeling TIS?

De Erkenningsregeling is opgesteld met steun van ProRail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, Neprom, Provincies, het Verbond van Verzekeraars, de TIS branchevereniging en SJG-IKOB.

Hoe kan ik een erkende TIS worden?

U kunt bij SKG-IKOB een aanvraag indienen, daarna start het toelatingsonderzoek. Als blijkt dat u voldoet aan alle eisen, verkrijgt u voor 1 jaar de status van Voorlopig erkende TIS. Slaagt u daarna ook voor de technisch inhoudelijke audit, dan krijgt u de status van Erkende TIS.

Wat kost het om TIS te worden?

Tarieven voor het toelatingsonderzoek, de monitoring gedurende de voorlopige erkenning, de technische inhoudelijke audits en de jaarlijkse kosten voor de instandhouding van de verkregen erkenning kunnen worden opgevraagd bij SKG-IKOB.

Wat is de rol van SKG-IKOB?

SKG-IKOB is beheerder van de Erkenningsregeling TIS, benoemt het College van Deskundigen TIS (CvD) en coördineert de audits van TIS bedrijven. Tevens voert SKG-IKOB als Auditerende Instelling (AI) het managementdeel van de audits uit. Voor de inhoudelijke kwaliteitstoets worden door het college van deskundigen externe deskundigen aangewezen die onder regie van SKG-IKOB de technische audits uitvoeren.

Wat is (de rol van) het College van Deskundigen TIS (CvD)?

Het CvD bestaat uit belanghebbenden van de Erkenningsregeling TIS. Het CvD is verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van de Erkenningsregeling.

Wat is (de rol van) de auditerende instelling (AI)?

SKG-IKOB is de aangewezen instantie, die op basis van de Erkenningsregeling TIS audits uitvoert bij (aspirant) TIS bedrijven. Op basis daarvan rapporteert en adviseert de AI aan het CvD omtrent de verlening of verlenging van (voorlopige) erkenningen.

Wat is (de rol van) het audit team kwaliteitstoets (ATK)?

Het ATK is een door SKG-IKOB en het college van deskundigen benoemd team van onafhankelijke, deskundige personen die periodiek de werkzaamheden van een TIS inhoudelijk toetsen. Het ATK bestaat uit (zeer) ervaren specialisten die de AI ondersteunen inzake hun advies over het verlenen of verlengen van een erkenning.