Downloads

TIS-REGLEMENT inclusief vraagspecificaties

Het huidige Reglement Erkenning Technical Inspection Service (TIS) versie 3.1 d.d. 09/12/2015  wordt beheerd door SKG-IKOB.

Het reglement bevat ook de vraagspecificaties voor de 5 basisscopes uit het Bouwbesluit:

– Algemeen bouwkundig (bijlage I)
– Constructieve veiligheid (bijlage II)
– Brandveiligheid (bijlage III)
– Bouwfysica (bijlage IV)
– Gebouwgebonden installaties (bijlage V)

Schema-TIS (CBS TIS positief geëvalueerd door de RvA)

Het ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services (CBS TIS) versie 2.1 d.d. 30/06/2021  wordt beheerd door Stichting TIS-NL.

Het CBS TIS bevat ook de vraagspecificaties voor de 5 basisscopes uit het Bouwbesluit:

– Constructieve veiligheid (Hfst. 8.2)
– Brandveiligheid (Hfst. 8.3)
– Bouwfysica (Hfst. 8.4)
– Gebouwgebonden installaties (Hfst. 8.5)
Algemeen bouwkundig (Hfst. 8.6)

Algemene documenten Stichting TIS-NL

Huishoudelijk Reglement

Op 8 juni 2021 heeft het bestuur van Stichting TIS-NL het huishoudelijk reglement vastgelegd.

In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met de licentieaanvraag van de stichting, de accreditatie TIS, de financiële middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is op te vragen bij het secretariaat van Stichting TIS-NL via info@TIS-NL.nl.

Hoe een TIS uitvragen

Onderstaande documenten bieden ondersteuning bij het toelichten van de rol van een TIS in uw project en geven kritieke voorwaarden voor het éénduidig uitvragen van een TIS:

Vraagspecificaties voor andere scopes

Omdat er behoefte bestaat bij de stakeholders van de TIS-sen om naast de basis-scopes uit het Bouwbesluit ook andere losse scopes uit te vragen worden door Stichting TIS-NL samen met de stakeholders ook ook aanvullende bijlagen ontwikkeld. Volgende bijlage is reeds beschikbaar:

Archief

De meest recente versie van het reglement en CBS TIS en van de daarbij behorende (scope-specifieke) bijlagen zijn via de download hierboven verkrijgbaar.

Hieronder staan de links naar de oudere versies van de betreffende documenten en bijlagen: