Downloads

TIS-REGLEMENT inclusief vraagspecificaties

Het huidige Reglement Erkenning Technical Inspection Service (TIS) versie 3.1 d.d. 09/12/2015  wordt beheerd door SKG-IKOB.

Het reglement bevat ook de vraagspecificaties voor de 5 basisscopes uit het Bouwbesluit:

– Algemeen bouwkundig (bijlage I)
– Constructieve veiligheid (bijlage II)
– Brandveiligheid (bijlage III)
– Bouwfysica (bijlage IV)
– Gebouwgebonden installaties (bijlage V)

Algemene documenten TIS Branchevereniging

Huishoudelijk Reglement

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging het huishoudelijk reglement vastgelegd.

In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met het lidmaatschap van de vereniging, het reglement erkenning TIS, de financiële middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is op te vragen via het secretariaat van de TIS Branchevereniging via info@TIS-NL.nl.

Hoe een TIS uitvragen

Onderstaande documenten bieden ondersteuning bij het toelichten van de rol van een TIS in uw project en geven kritieke voorwaarden voor het éénduidig uitvragen van een TIS:

Vraagspecificaties voor andere scopes

Omdat er behoefte bestaat bij de stakehlders van de TISsen om naast de basisicopes uit het Bouwbesluit ook andere losse scopes uit te vragen worden door de TIS-branchevereniging samen met de stakeholders ook ook aanvullende bijlagen ontwikkeld. Volgende bijlage is reeds beschikbaar:

OUDERE VERSIES VAN DE VRAAGSPECIFICATIE

De meest recente versie van de vraagspecificatie TIS en van een aantal scopespecifieke bijlagen aan de vraagspecificatie maken onderdeel uit van het TIS-reglement en zijn via de download hierboven verkrijgbaar.

Hieronder staan de links naar de oudere versies van de vraagspecificatie en bijlagen: