Verzekerende partijen

De TIS helpt u om u inzicht te geven in de risico’s van het bouwwerk. Als verzekerende partij verzekert u graag producten, waarbij u zicht heeft op de risico’s.

De TIS is in staat om inzichtelijk en aantoonbaar te maken welke risico’s verbonden zitten aan het betreffende bouwwerk. Hierdoor bent u in staat om de verzekeringspolis perfect aan te laten sluiten op het te verzekeren product.

Tevens krijgt u handvatten om uw cliënt toelichting te geven in de totstandkoming van uw polis.