Aannemers

De TIS helpt u om uw faalkosten te verlagen en om discussies met stakeholders te voorkomen. De TIS voert haar controles zowel vóór als tijdens de uitvoering uit. Bij deze controles haalt de TIS fouten uit ontwerpen en uitvoeringsplannen, waardoor faalkosten/meerkosten worden voorkomen.

Als TIS herkennen we situaties, waarbij discussie ontstaat over interpretatie van voorschriften tussen aannemer en Opdrachtgever/stakeholders.

De TIS vormt in dat geval een perfecte onafhankelijke schakel om uit een dergelijke impasse te komen. Hierdoor wordt schade door vertraging of imagoschade voorkomen.