Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden Installaties zijn alle in een bouwwerk geïntegreerde installaties die nodig zijn om het beoogde gebruik, inclusief een passend comfortniveau en de bijbehorende regeling en besturing, te faciliteren. Tijdens deze inspecties worden de inpassing van de installaties in het bouwkundig kader en de functionele integraliteit van het klimaatbeheersingsconcept gecontroleerd, waaronder:

  • Luchtkwaliteit, akoestisch en thermisch comfort
  • Veiligheid, functionaliteit, flexibiliteit en uitbreidbaarheid van elektrotechnische installaties
  • Verlichting en noodstroomvoorziening
  • Tracés van kabels, leidingen en kanalen