Constructieve veiligheid

Tijdens Constructieve Veiligheid inspecties wordt gecontroleerd of de bouwconstructie gedurende de geplande levensduur bestand is tegen de daarop, vanuit het beoogde gebruik, werkende krachten. Deze inspecties bestaan o.a. uit het:

  • Beoordelen van de sterkte, stijfheid, stabiliteit en levensduur van de fundering
  • Controleren van de draagconstructie, buitenmuren en daken op basis van de technische opties en ontwerpuitgangspunten
  • Nazien van het grondonderzoek
  • Analyseren van mogelijke invloeden van omgevingsfactoren
  • Controle van waterafvoer en nood overstorten
  • Analyseren van belastingen en vervormingsgedrag