Brandveiligheid

Tijdens Brandveiligheid inspecties worden de volgende aspecten gecontroleerd:

  • Veiligheid van personen
  • Beheersbaarheid van een brand
  • Veiligheid van de omgeving (inclusief milieu)
  • Continuïteit van het bedrijfsproces

Deze inspecties bestaan o.a. uit het controleren op de aanwezigheid van:

  • Maatregelen tot beperking van de kans op het ontstaan van brand
  • Maatregelen tot beperking van de omvang van de brand en rookverspreiding binnen het brandcompartiment
  • Vluchtmogelijkheden
  • Voorzieningen voor het tijdig ontdekken van brand
  • Voorzieningen voor het ontruimen en initiëren van vervolgacties
  • Mogelijkheden tot brandbestrijding