Bouwfysica

Tijdens Bouwfysica inspecties wordt het geheel aan eigenschappen van het gebouw of onderdelen daarvan gecontroleerd ten aanzien van:

 • Akoestisch-, thermisch- en visueel comfort
 • Luchtkwaliteit
 • Lucht- en waterdichtheid, condensatie
 • Duurzaamheid
 • Windhinder

Deze inspecties bestaan o.a. uit het controleren van:

 • Lucht- en contactgeluidisolatie
 • Installatie geluidniveau
 • Nagalm
 • Geluidbelasting op gevels
 • Luchtverversing
 • Dag- en kunstlicht
 • Energie- en milieuprestatie