Algemeen bouwkundig

Tijdens Algemeen Bouwkundige inspecties wordt gecontroleerd of het bouwwerk voldoet aan voorschriften die betrekking hebben op algemene veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Hierbij worden onder andere de volgende aspecten gecontroleerd:

  • Aanwezigheid en afmetingen van trappen en hellingbanen
  • Hoogte van vloerafscheidingen
  • Aanwezigheid van schadelijke stoffen
  • Minimale afmetingen en aanwezigheid van toiletten en badruimten
  • Inbraakwerendheid
  • Tunnelveiligheid
  • Integrale toegankelijkheid