Artikelen door

Verplichting periodiek onderzoek grote publieke gebouwen naar de constructieve veiligheid per 1 januari 2024 ingegaan

Met de start van de NTA periodieke toetsing van publieke gebouwen op 1 januari is het cruciaal om de constructieve veiligheid van uw gebouw te waarborgen. Kies voor een Technisch Inspectie Service (TIS) om onafhankelijke expertise te garanderen. Een TIS biedt een grondige evaluatie, identificeert potentiële risico’s en versterkt het vertrouwen in de structurele integriteit […]

Wil jij als kwaliteitsborger gebruik gaan maken van het instrument kwaliteitsborging TIS?

Technical Inspection Services (TIS) is een kwaliteitsborgingsinstrument voor de bouw waarbij op basis van een onafhankelijke beoordeling van het ontwerp en de realisatie van een bouwwerk door een toegelaten TIS-bedrijf bij oplevering een verklaring wordt afgegeven dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de daaraan gestelde bouwtechnische eisen. Het beoordelingskader […]

Ieder incident is er een teveel; Borging constructieve veiligheid in de infra

Incidenten of bijna-incidenten met bouwconstructies komen helaas nog steeds voor. Dat is ook de reden dat de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) onderzoek heeft gedaan naar een aantal van dit soort (bijna-)calamiteiten. De infra vraagt om een specifieke richtlijn Vanwege de verschillen tussen de B&U-sector en de infrasector heeft de G6, een onafhankelijke taakgroep binnen […]

Waarom kiezen kwaliteitsborgers voor de accreditatie van het instrument TIS-NL

Om de volgende redenen zou een kwaliteitsborger binnen de bouw zou moeten kiezen voor de accreditatie van het instrument TIS-NL.: Geloofwaardigheid en Erkenning: Accreditatie van TIS-NL door een geautoriseerde instantie verleent het instrument aanzienlijke geloofwaardigheid en erkenning binnen de bouwsector. Dit betekent dat uw werk voldoet aan strenge kwaliteitsnormen. Naleving van Wettelijke Eisen: Accreditatie zorgt […]

Optimale voorbereiding op de Wkb? De bij TIS aangesloten kwaliteitsborgers staan voor u klaar!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kent de verplichting om vanaf 1 januari 2024 voor gevolgklasse 1 bouwprojecten gebruik te maken van een, door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) toegelaten instrument. Daarnaast kan het bevoegd gezag adviseren om ook projecten in andere gevolgklassen door een kwaliteitsborger getoetst dient te worden. Stichting TIS-NL (TIS) is […]

De waarde van accreditatie

Vanaf mei 2022 werd aan de drie aangesloten TIS kwaliteitsborgers accreditatie verleend door de Raad voor Accreditatie daarbij werd gebruik gemaakt van Technical Inspection Service (TIS) als toetsingsmethodiek. Accreditatie; wat houdt dat nu precies in en wat is de waarde ervan voor publiek, bedrijfsleven en overheden? In de nieuwste video van de Nederlandse Raad voor […]

Legeskorting kwaliteitsborging – 2023 zijn bekend

Rowiq Advies heeft ook dit jaar weer een overzicht gepubliceerd van gemeenten die in 2023 korting geven op de leges bij bouwen onder kwaliteitsborging. De kortingspercentages variëren van 10% tot maximaal 75%. Onze TIS kwaliteitsborgers gaan graag met je in gesprek om gezamenlijk een proefproject op te starten. De TIS kwaliteitsborgers zijn op onze site […]

Reglement Instrument TIS ter inzage beschikbaar onder tab downloads

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ontvangen. Door instrumentaanbieder Stichting TIS-NL is het Reglement Instrument TIS  opgesteld. Deze is in te zien onder de tab downloads.

Kwaliteitsborgingsinstrument TIS toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het verheugt Stichting TIS-NL te kunnen aankondigen dat zij op 8 november 2022 van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) de beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen heeft mogen ontvangen. Paul Oomen, directeur Stichting TIS-NL: ‘Ik ben blij dat […]

Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde.

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Stichting TIS is aangesloten bij de werkgroep om te komen tot de NTA die nu wordt voorgesteld. Tijdens een 6 tal sessies is meegedacht en commentaar geleverd op de voorstellen die […]