Artikelen door

Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde.

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Stichting TIS is aangesloten bij de werkgroep om te komen tot de NTA die nu wordt voorgesteld. Tijdens een 6 tal sessies is meegedacht en commentaar geleverd op de voorstellen die […]

Stichting TIS-NL feliciteert BouwQ als eerste RvA geaccrediteerde TIS kwaliteitsborger

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan bouwinspectiebureau BouwQ B.V. uit Son de accreditatie verleend op basis van het Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS) en de norm EN ISO/IEC 17020:2012. Daarmee is BouwQ de eerste kwaliteitsborger in Nederland, die deze accreditatie ontvangen heeft. Technical Inspection Service (TIS) is één van […]

Stichting TIS-NL zichtbaar als Schemabeheerder op site Raad voor Accreditatie

Eindelijk is het zover. De Raad voor Accreditatie heeft op de site het logo van Stichting TIS-NL geplaatst als zijnde de externe schemabeheerder van het Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS). Naar verwachting zal in april 2022 de eerste TIS kwaliteitsborger geaccrediteerd zijn conform het CBS TIS door de Raad voor Accreditatie. 220321 Logo extern […]

Omzetting Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL een feit

Op 11 mei 2021 is de omzettingsakte van Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL gepasseerd bij de notaris. De stichting heeft als doel: a. Het ontwikkelen van beoordelingstechnieken als instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen; b. Het in stand houden, verder ontwikkelen en beheren van de beoordelingsmethodiek genaamd Technical Inspection Service (nader TIS), waarvan de stichting […]

Huishoudelijk Reglement TIS vastgesteld

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging het huishoudelijk reglement vastgelegd. In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met het lidmaatschap van de vereniging, het reglement erkenning TIS, de geldelijke middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is op te vragen via het […]

Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021 in werking.  De privatisering zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken, later worden ook de zwaardere risicoklassen in het stelsel betrokken. Het doel […]