Artikelen door

Omzetting Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL een feit

Op 11 mei 2021 is de omzettingsakte van Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL gepasseerd bij de notaris. De stichting heeft als doel: a. Het ontwikkelen van beoordelingstechnieken als instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen; b. Het in stand houden, verder ontwikkelen en beheren van de beoordelingsmethodiek genaamd Technical Inspection Service (nader TIS), waarvan de stichting […]

Huishoudelijk Reglement TIS vastgesteld

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging het huishoudelijk reglement vastgelegd. In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met het lidmaatschap van de vereniging, het reglement erkenning TIS, de geldelijke middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is op te vragen via het […]

Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021 in werking.  De privatisering zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken, later worden ook de zwaardere risicoklassen in het stelsel betrokken. Het doel […]